Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

2011.09.25  Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
  a véleményetek? Egy  embernek két fia  volt. Odament az  egyikhez, és  így
  szólt hozzá:  Fiam,  menj ki  ma,  és dolgozz  a  szőlőben! –  A  fiú  azt
  válaszolta: Nincs kedvem!, de később megbánta, és mégis kiment. Odament  a
  másikhoz, és  annak is  szólt. Az  így válaszolt:  Szívesen, uram!,  menni
  azonban nem ment. Kettőjük közül  melyikük teljesítette az apa  akaratát?”
  Azt felelték: „Az első.”
  Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
  megelőznek bennetek  Isten  országában.  Mert  eljött  hozzátok  János  az
  igazságosság útján járva, és  ti nem hittetek neki,  a vámosok és  utcanők
  viszont hittek neki. És ti, akik  mindezt láttátok, még utólag sem  tértek
  jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
  Mt 21,28-32

  Elmélkedés:

  Éljetek méltón az evangéliumhoz!
  A mai ünnephez,  a Szentírás  vasárnapjához kapcsolódóan  azt a  feladatot
  kapták a hittanórán a nagyobb gyerekek, hogy keressenek érdekes híreket  a
  bibliával kapcsolatban. Találtak például olyat, hogy a tudósok  különleges
  számítástechnikai eszközökkel tanulmányozzák a legrégebbi bibliákat. Olyan
  cikkre is akadtak, hogy bár a biblia az a könyv, amelyet a legtöbb nyelvre
  lefordítottak a  világon, mégis  még kb.  2200 nyelvre  nincs  lefordítva.
  Mindenki elcsodálkozott  azon,  amikor  az egyik  gyerek  egy  olyan  hírt
  ismertetett, amely szerint egy ázsiai, nem keresztény országban a  polgári
  hatóságok komoly  büntetést  szabnak  ki azokra  a  keresztény  emberekre,
  akiknek biblia van a tulajdonában. Több érdekességet is felsoroltak még  a
  diákok, de most csak egyet  szeretnék még utolsóként megemlíteni.  Egészen
  friss hír,  hogy  magyar nyelven  jelenik  meg  a Bécsi  Arany  Biblia.  A
  gyönyörű képekkel díszített, bőrkötésű, aranyozott csatokkal  megerősített
  és csak  néhány  száz  példányban megjelenő  biblia  igazi  könyvművészeti
  ritkaság. Az ilyen  remekműnek persze  magas ára  van, félmillió  forintba
  kerül  egyetlen  könyv.  A  hírrel  kapcsolatban  megütötte  a  fülemet  a
  kijelentés: „e könyvritkaság páratlan élményt nyújt olvasójának”. Mindjárt
  mondtam is a gyerekeknek,  hogy aki ilyen drága  bibliát vesz, az nem  fog
  abból naponta olvasni, hanem páncélszekrényben tartja, jól elzárja, nehogy
  ellopják tőle. Ha valaki olvasni  szeretné minden nap a szentírást,  ahhoz
  elég egy ezer forintos egyszerű biblia is.

  Emlékszem rá, hogy sok  évvel ezelőtt egy  idős nénihez hívtak  gyóntatni,
  aki már alig látott. A gyónás után óvatos mozdulatokkal megkereste az ágya
  melletti kis  szekrényen a  bibliáját,  amelyen meglátszott  a  rendszeres
  használat. A néni a kezembe adta a bibliát és azt mondta, hogy számára  ez
  a legértékesebb könyv, mert az unokája minden nap ebből felolvas neki  egy
  részt,  amióta  alig  lát  a  szemével.  Utólag  csak  megerősíteni  tudom
  állítását. Még a félmilliós  bibliánál is értékesebb bármelyik  szentírás,
  amelyet minden nap olvasnak.

  Miért szükséges, hogy naponta olvassuk  a szentírást? Szent Pál apostol  a
  filippiekhez írt levelében fogalmazza meg a következő buzdítást:  „Éljetek
  méltón  Krisztus  evangéliumához!”  (Fil  1,27).  Keresztény   életünknek,
  krisztusi életünknek, az evangélium szerinti életünknek az alapja csak  az
  lehet, hogy naponta olvassuk a bibliát, olvassuk az evangéliumot. E nélkül
  valójában  elképzelhetetlen   a  keresztény   élet.  Mennyire   csodálatos
  megtapasztalni, hogy miközben  azzal a szándékkal  olvassuk a  szentírást,
  hogy Istenre figyeljünk  és őt hallgassuk,  felfedezhetjük, hogy Isten  is
  meghallgat  bennünket  és  éppen   a  szentírás  üzenete  által   válaszol
  kérdéseinkre.

  Annak érdekében,  hogy a  hívek meghallják  a szentírás  által  megszólaló
  Istent, bátorítok  mindenkit,  hogy  minden  vegye  kézbe  és  olvassa  az
  evangéliumot! Senki ne  elégedjen meg  azzal, hogy  a vasárnapi  szentmise
  keretében  hall  néhány  részletet,  hanem  olvassa  odahaza  minden   nap
  lehetőleg  a  liturgia   rendjének  megfelelő   evangéliumi  szakaszt.   A
  családokat külön is bíztatom arra,  hogy hetente legalább egy  alkalommal,
  de ha  időbeosztásuk  és  lehetőségük  megengedi,  akkor  naponta  közösen
  olvassanak a szentírásból.  Isten üzenete, Krisztus  evangéliuma legyen  a
  család  lelkiségének  alapja!  A   házastársak  számára  a  családi   élet
  nehézségei során  támogatást jelent  Isten üzenete.  A házastársak  mindig
  tartsák  szem   előtt,  hogy   az  ő   felelősségteljes  feladatuk,   hogy
  gyermekeiket megismertessék Isten szavával, s ezáltal a szentírást  olvasó
  szülők Isten  üzenetének  hirdetőivé  válnak.  Minden  édesanyának  legyen
  példaképe Szűz Mária, aki engedelmes lélekkel hallgatta fiát, Jézust!
   
   

  Imádság:

  Uram, Jézus  Krisztus!  Nap  mint  nap  szomjazok  igazságodra,  készséges
  szívvel hallgatlak téged, aki  utat mutatsz számomra. Tanulékony  lélekkel
  figyelek rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni.
  Alakítsd át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!