Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Evangélium Lk 6,12-19

2011.09.06

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
  imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
  közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit
  Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt
  és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont;
  Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
  Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport
  tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából,
  Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért
  gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek
  betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
  gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle,
  és mindenkit meggyógyított.
 


  Elmélkedés:
  Mielőtt Jézus kiválasztja tanítványai közül azt a tizenkettőt, akik
  apostolai lesznek, egész éjszaka imádkozik az Atyához. Ez a mozzanat
  arra utal, hogy a kiválasztás az Atyától származik, aki nélkül a Fiú
  nem tesz semmit. Az apostolok kiválasztásával Jézus egy olyan kisebb
  közösséget hoz létre, amelynek tagjai a legszorosabb kapcsolatban
  vannak vele. Ők lesznek Jézus legjobb barátai, akik mindig vele vannak,
  s akik Jézus küldötteként majd elindulnak, hogy őt képviselve
  folytassák művét.
  Ha nem is ugyanabban az értelemben, mint az apostolok kiválasztása, de
  minket is meghív Jézus, hogy a barátai legyünk. Aztán pedig
  mindannyiunkat küld, hogy tanúságot tegyünk róla. Az evangélium második
  része arról szól, hogy mindenki érinteni akarja Jézust, mindenki
  kapcsolatba szeretne kerülni vele és hallgatni akarják őt. Isten
  értékes ajándéka az, hogy meghív minket és mi is kiválasztottak
  vagyunk.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd
  szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a
  tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk
  ellenkezését legyőzzük!
  Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk,
  tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget
  igyekezzünk nekik szerezni.
  Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá
  tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
  uralkodol örökkön örökké! Ámen.
  Páli Szent Vince